Aedium ltd Dubrovnik
Real Estate Agency
Vukovarska 26/4
Buissnes center Pemo

Tel. +385 (0)20 311-344
Fax: +385 (0)20 311-345
e-mail:aedium@du.t-com.hrSPECIAL OFFER
Orasac
Orašac
Orašac
Mokošica
Slano
Orasac
Mljet
Zaton
Zlatni potok
Lapad

AEDIUM D.O.O. za konzalting, trgovinu, turizam i usluge Iva Vojnovića 5, 20000 Dubrovnik • Poslovnica: Vukovarska 26/4 • MB: 1790927 • Upisan kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod br.
Tt-05/861-2, dana 09.01.2004.god MBS: 090007817 • OIB: 54988721649 • Odgovorna osoba: Milena Burazor • Temeljni kapital: 200.000,00 Kn (uplaćen u cijelosti)
• Žiro račun: 2407000-1100358615, otvoren kod OTP banke d.d.